m&company Logo

m & company

Jeśli nawet nazwa pozwala na takie przypuszczenie, byłoby to zbytnim uproszczeniem, aby określać „m & company” tylko jako typowy zespół baletowy. Plany Mateo Klemmayera sięgają znacznie dalej. O ile w centrum każdego programu miałby znajdować się taniec, to wcale nie jest powiedziane, że w przyszłych projektach będą brać udział wyłącznie tancerze.

Wprost przeciwnie: Klemmayer pojmuje swój zespół jako forum, gdzie artyści najróżniejszych dyscyplin realizują wspólne projekty z tancerzami: poeci i didżeje, muzycy i malarze, rzeźbiarze, performerzy i artyści zajmujący się multimediami. Klemmayer jako kierownik artystyczny wyznacza jedynie ramy tematyczne przedsięwzięcia.

Litera „m“ w nazwie „m & company” pochodzi nie tylko od imienia Klemmayera Matteo, lecz oznacza także wiele możliwości wynikających z połączenia baletu z innymi formami sztuki. „M“ oznacza „Motion“ (ruch), „Music“ (muzyka), „Materials“ (materiały) i „Multimedia“ (multimedia) – w skrócie „More“ (więcej). Zbadanie tych możliwości i ich odkrywanie we wciąż nowych kombinacjach – oto cel działalności „m&company”.